Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 14:04

  Σαρίπολος, Νικόλαος Ν.

  Written by
  Rate this item
  (0 votes)
  Σαρίπολος, Νικόλαος Ν. (Αθήνα 1876 – 1944). Νομικός, κυπριακής καταγωγής. Γιος του ομώνυμου νομικού, έπειτα από λαμπρές σπουδές στη δυτική Ευρώπη (Παρίσι, Χαϊδελβέργη, Βόννη, Μόναχο) ανακηρύχθηκε διδάκτορας της νομικής σχολής του Παρισιού, με την πολύκροτη διατριβή Η δημοκρατία και η αναλογική εκλογή (La democratie et l’élection proportionnelle, 2 τόμοι, 1899). Αμέσως μετά διορίστηκε υφηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1910 χρημάτισε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και τον ίδιο χρόνο διορίστηκε τακτικός καθηγητής του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη θέση αυτή δίδαξε έως το 1922, οπότε αποχώρησε λόγω ασθένειας. Αν και ο Σ. εφάρμοσε αυστηρή νομική μέθοδο στην ερμηνεία του συνταγματικού δικαίου, επηρεασμένη από τα ρεύματα του νομικού θετικισμού, παρέμεινε ευαίσθητος στις εξελίξεις του συγκριτικού συνταγματικού δικαίου και των σύγχρονων ιδεολογικών αναπροσαρμογών και μεταβολών που επηρεάζουν άμεσα και αποφασιστικά αυτό τον κλάδο του δικαίου. Υποβοήθησε έτσι την ανάδειξη, στο πλαίσιο του πανεπιστημίου, δημοσιολόγων προσανατολισμένων κατά τρόπο περισσότερο αποφασιστικό προς την κοινωνιολογική ερμηνεία και μελέτη των θεσμών, όπως ο Αλέξανδρος Σβώλος. Από τις πολυάριθμες μελέτες και έργα του ξεχωρίζουν: Les persones morales et leur responsabilité penale (1899), Η ιδέα της κυριαρχίας του λαού (1900), Η καθολική ψηφοφορία εν Ευρώπη και Αμερική (1900), Κρητικόν Συνταγματικόν Δίκαιον (1902), Περί του κανονιστικού δικαιώματος του βασιλέως και περί των αναγκαστικών διαταγμάτων (1903), Σύστημα Συνταγματικού Δικαίου και Γενικού Δημοσίου Δικαίου (α’ τόμος, τεύχη Α-Β, 1903-4), Μελέται περί των δημοσίων υπαλλήλων (1906), Περί των ορίων του καθήκοντος υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων εις τας προϊσταμένας αρχάς (1908), Το δημόσιο δίκαιο του Βασιλείου της Ελλάδος (Das Staatsrecht des Κönigsreichs Griechenland, 1909), Περί των προθεσμιών κυρώσεως, εκδόσεως και δημοσιεύσεως των νόμων (1911), Περί του δικαστηρίου των λειών και της εφαρμογής του δικαίου του κατά θάλασσαν πολέμου (1913), Τα αναγκαστικά διατάγματα εν Γαλλία κατά τον πόλεμον (1916), Περί της νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως εν Γαλλία κατά τον πόλεμον (1918), Περί πολιτείας και των στοιχείων αυτής (1921). Ιδιαίτερη διάδοση μεταξύ των νομικών και αποφασιστική επιρροή στο πεδίο αυτό γνώρισε το τρίτομο έργο Σύστημα του Συνταγματικού Δικαίου της Ελλάδος εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών, το οποίο είχε αλλεπάλληλες εκδόσεις (4η επαυξημένη έκδοση, 1923).
  Read 776 times

  Leave a comment

  Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.