ΓΑΣΤΡΕΝΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΝΔΟΣΚΟΠΟΣ

Γαστρεντερολόγος-Ενδοσκόπος
Διευθυντής Β' Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Τηλ. Επικοινωνίας: 2106416450, 6932244224