ΣΠΑΣΜΟΙ

Οι σπασμοί είναι ανεξέλεγκτες κινήσεις των μυών, που παρουσιάζονται όταν το θύμα έχει χάσει μερικά ή ολικά τις αισθήσεις του. Προκαλούνται από προσωρινή διαταραχή της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Αν και το θέαμα τους προκαλεί πανικό, διαρκούν συνήθως λίγα λεπτά. Όταν ένα άτομο πάθει βαριά επιληπτική κρίση, χάνει τις αισθήσεις του, ολόκληρο το σώμα πρώτα γίνεται άκαμπτο και μετά

συσπάται ανεξέλεγκτα. Μπορεί να σταματήσουν προσωρινά ο έλεγχος ούρων και κοπράνων. Αν η κρίση κρατάει περισσότερο από 5 λεπτά ή αν αρχίζει δεύτερη κρίση, φωνάξτε γιατρό.

Τι να κάνετε:
1.Απομακρύνετε από την περιοχή έπιπλα ή  άλλα  αντικείμενα,ώστε το άτομο να μην κινδυνεύει από τραυματισμό. Μην προσπαθείτε να σταματήσετε τους σπασμούς του ατόμου και μη βάζετε τίποτα στο στόμα του.
2.Χαλαρώστε τυχόν σφιχτά ρούχα γύρω από το λαιμό του.

3Όταν σταματήσουν οι σπασμοί, περιμένετε να ξαναβρεί τις αισθήσεις του και μετά βρείτε ένα ήσυχο μέρος για να αναπαυθεί.