ΚΕΦΑΛΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ

Τα τραύματα στο δέρμα του κρανίου σχεδόν πάντα αιμορραγούν πολύ. Μια επιφανειακή πληγή μπορεί ν'αντιμετωπιστεί, αν τη σκεπάσετε με καθαρό ταμπόν και την πιέσετε σταθερά. Αν υποψιάζεστε σοβαρό κεφαλικό τραύμα, δέστε το ταμπόν ελαφρά πάνω από την πληγή, προσέχοντας πολύ να μην το παρασφίξετε, για να μη σπρώξετε μέσα στον εγκέφαλο κάποιο ξένο σώμα ή κομμάτια του κρανίου. Αν από το αφτί του θύματος βγαίνει καθαρό υγρό, βάλτε ένα καθαρό ταμπόν στο αφτί αυτό και ξαπλώστε το θύμα στο πλευρό που θα διευκολύνει την εκροή του υγρού από το αφτί. Αν το υγρό βγαίνει από τη μύτη, γυρίστε το θύμα στο πλευρό του και ζητήστε από κάποιον να φωνάξει ιατρική βοήθεια.