ΑΓΚΙΔΕΣ

Για να βγάλετε μια μικρή αγκίδα που προεξέχει από το δέρμα, πιάστε την άκρη τη? με μια λαβίδα και τραβήξτε με προσοχή.
Αν είναι τελείως χωμένη στο δέρμα, αποστειρώστε τη μύτη μιας βελόνας για λίγο σε μια φλόγα και μετά

σκίστε μ' αυτή το δέρμα πάνω από την αγκίδα και σηκώστε την με τη μύτη τη§ βελόνας. Έτσι, θα μπορέσετε να πιάσετε την άκρη της με τη λαβίδα. Αν δεν βγαίνει εύκολα, ζητήστε ιατρική βοήθεια.