ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Το κάταγμα διαπιστώνεται με ακτινογραφία. Πρέπει να υποψιάζεστε κάταγμα ή εξάρθρωση, αν το θάμα δεν μπορεί να κινήσει το τραυματισμένο μέλος, αν πονάει πολύ ή αν είναι φανερά παραμορφωμένο. Μην προσπαθήσετε ν'αποκαταστήσετε μόνοι σας μια εξαρθρωμένη άρθρωση. Αυτό πρέπει να γίνει
μόνο από γιατρό ή άλλο κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Βάλτε το μέλος σε νάρθηκα, στη θέση που το βρήκατε ή, σε περίπτωση εξάρθρωσης του ώμου, κρεμάστε το χέρι με επίδεσμο. Ένα άτομο που υπάρχει υπόνοια ότι έχει κάταγμα ή εξάρθρωση, πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑ:

1Αντιμετωπίστε κάθε σοβαρή ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ (σελίδα 440) • προσπαθώντας να μετακινήσετε το θύμα όσο το δυνατόν λιγότερο.

2Μη δώσετείρτο άτομο να πιει ή να φάει τίποτε στην περί-• πτώση που θα χρειαστεί να του γίνει ολική αναισθησία. Αν το θύμα δεν μπορεί να κουνηθεί, διατηρήστε το ζεστό και προσέξτε μην παρουσιάσει συμπτώματα ΣΟΚ (σελ. 434), ενώ περιμένετε γιατρό ή άλλο ειδικευμένο προσωπικό.