ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ

Από αλλεργική αντίδραση, τριβή, κάψιμο ή από χημικές ουσίες, οι φουσκάλες δε χρειάζονται πρώτες βοήθειες, εκτός αν σπάσουν ή είναι σε μέρος που ερεθίζονται με την τριβή. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, πλύνετε

την περιοχή με νερό και σαπούνι και καλύψτε την με αυτοκόλλητη γάζα. Μη σπάτε σκόπιμα μια φουσκάλα, γιατί αφήνετε εκτεθειμένη μια γυμνή επιφάνεια της εσωτερικής στοιβάδας του δέρματος, που μπορεί να μολυνθεί, οπότε πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.