ΒΑΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Εγκαύματα μπορεί να προκληθούν: από στεγνή ή υγρή θερμότητα, από ηλεκτρισμό, από διαβρωτικές χημικές ουσίες και τριβή. Η σοβαρότητα τους εξαρτάται από την έκταση και το βάθος προσβολής του δέρματος. Ένα έγκαυμα πρώτου βαθμού προσβάλλει μόνο την εξωτερική στιβάδα του δέρματος. Τα εγκαύματα δευτέρου βαθμού προκαλούν βλάβη στις στιβάδες που είναι κάτω από την επιφάνεια. Το πιο βαθύ είδος, ένα έγκαυμα τρίτου βαθμού, καταστρέφει όλες τις στιβάδες του δέρματος.

ΠΩΣ Ν' ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΕ ΒΑΡΙΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ:
Ι Αν τα ρούχα ενός ατόμου πιάσουν φωτιά, σβήστε την τυλίγοντας το θύμα με ό,τι έχετε πρόχειρο (όχι πλαστικό) ή κυλήστε το μπρος-πίσω στο χώμα. Ζητήστε αμέσως βοήθεια.
2Αφαιρέστε όλα τα ρούχα που μούσκεψαν  από καυτό λίπος, βραστό νερό ή διαβρωτικές χημικές ουσίες, αλλά μην  αφαιρέσετε  κανένα στεγνό, καμένο ρούχο που έχει κολλήσει στο δέρμα πάνω από το έγκαυμα.
3Μη βάζετε λοσιόν  ή αλοιφές. Σκεπαστέ κάθε εκτεθειμένη καμένη επιφάνεια μ' ένα καθαρό, όχι χνουδωτό ύφασμα (ένα σεντόνι, για παράδειγμα), για να  εμποδίσετε τη μόλυνση