ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ

Αν σταματήσει η καρδιά κάποιου, μερικές φορέ5 μπορεί να ξαναρχίσει να χτυπάει με την καρδιοπνευμονική ανάνηψη, που αποτελείται από πιέσεΐ5 στο στήθθ5 και παράλληλη τεχνητή αναπνοή. Πριν εφαρμόσετε την καρδιοπνευμονική ανάνηψη, εξακριβώστε αν έχει σταματήσει η καρδιά του θύματος. Το άτομο δεν πρέπει να αντιδρά, το χρώμα του δέρματος να είναι γκρι, να μη νιώθετε σφυγμό στον καρπό ή στο λαιμό και να

μην ακούγεται στο στήθος χτύπος καρδιάς. Αν το άτομο αναπνέει, τότε η καρδιά του χτυπάει, ακόμα και αν δε βρίσκετε σφυγμό.

ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΝΗΨΗ
1 · Πρώτα βεβαιωθείτε ότι οι αναπνευστικές οδοί είναι ανοιχτές. Μετά κοιτάξτε, ακούστε και ψηλαφίστε για να βρείτε σημάδια αναπνοής.
2. Αν το θύμα αναπνέει, βεβαιωθείτε ότι είναι σε άνετη θέση και φωνάξτε κάποιον να φέρει βοήθεια. Μείνετε κοντά στο θύμα.
3 · Αν το θύμα δεν αναπνέει, κάντε του ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ (βλέπε σελ. 431-433).
4 · Αν οι προσπάθειες σας  να ξαναφέρουν την αναπνοή αποτύχουν και δεν μπορείτε να βρείτε σφυγμό ή ν' ακούσετε χτύπο καρδιάς, αρχίστε πιέσεις  στο στήθος. Βάλτε την
παλάμη του ενος χεριού σας στο κάτω τρίτο του στέρνου και καλύψτε την με την παλάμη του άλλου χεριού. Πιέστε προ§ τα κάτω με δύναμη αλλά απαλά για 4 με 5 εκατοστά, χωρί5 να λυγίσετε του5 αγκώνες. Χαλαρώστε την πίεση με κάθε κίνηση, για ν' αφήσετε το στήθος να διασταλεί.
5 · Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 φορές με ρυθμό 80 πιέσεων το λεπτό, δίνοντας δύο «φιλιά της ζωής» μετά από κάθε 15 πιέσει.
6 · Μόλις διαπιστώσετε σφυγμό ή χτύπο καρδιάς, επαναλάβετε την τεχνητή αναπνοή και συνεχίστε μέχρι ν' αρχίσει το θύμα ν' αναπνέει μόνο του.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη δοκιμάσετε να κάνετε καρδιοπνευμονική ανάνηψη, εκτος αν έχετε σαφείς γραπτές οδηγίες ή έχετε εκπαιδευτεί πλήρως στην τεχνική του. Οι πληροφορίες που δίνονται παραπάνω εξηγούν περιληπτικά τα βασικά στοιχεία της.