Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 12:19

απόχυση

Written by
Rate this item
(0 votes)
απόχυση. Μέθοδος που εφαρμόζεται σε κατασταλαγμένο υγρό, δηλαδή σε υγρό που έχει αυθόρμητα διαχωριστεί από ένα στερεό με την επίδραση της βαρύτητας. Η τεχνική της α. ονομάζεται επίσης μετάγγιση.
Αν σε ένα υγρό βρίσκονται εναιωρημένα στερεά σωματίδια σε αισθητές ποσότητες και σε κατάσταση ηρεμίας, αρχικά καθιζάνουν τα βαρύτερα σωματίδια, εξαιτίας της επίδρασης της βαρύτητας, για να ακολουθήσουν τα ελαφρύτερα πολύ αργότερα. Το φαινόμενο της καθίζησης ολοκληρώνεται όταν στην ανώτερη ζώνη εμφανίζεται ένα διαυγές διάλυμα, ενώ στον πυθμένα του δοχείου που περιέχεται το υγρό εμφανίζεται το ίζημα των στερεών ουσιών που κατακάθισαν· συχνά υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη, στην οποία αιωρούνται ακόμα τα λεπτότερα και ελαφρύτερα στερεά σωματίδια και τα οποία δεν πρόκειται να κατακαθίσουν. Στην κατάσταση αυτή, το υπερκείμενο διαυγές υγρό μπορεί να μεταγγιστεί ή να αποχυθεί. Η τεχνική της α. εφαρμόζεται όταν ο διαχωρισμός στερεών από υγρά με διήθηση είναι αδύνατος ή πολύ αργός, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση οξειδίων των μετάλλων που έχουν κατακαθίσει σε αλκαλικά διαλύματα. Οι συσκευές α. είναι απλά δοχεία μέτρησης με κατάλληλο σχήμα, ενώ μπορεί να είναι συνεχούς και ασυνεχούς λειτουργίας. Στα δεύτερα, το διαυγές υγρό αναρροφάται από ένα σχετικό ύψος αρκετά πάνω από τον πυθμένα όπου έχουν κατακαθίσει οι στερεές ουσίες, οι οποίες μπορεί να παραληφθούν από το κάτω μέρος του δοχείου. Στην α. συνεχούς λειτουργίας τα δοχεία έχουν μεγάλη διάμετρο σε σχέση με το ύψος τους και είναι εφοδιασμένα με αναδευτήρα (κεντρικός άξονας με μακρά πτερύγια), ο οποίος περιστρέφεται αργά. Σε αυτά, το απλό διάλυμα περνά στο επάνω ή στο μεσαίο μέρος και τα γλοιώδη ιζήματα αποχετεύονται συνεχώς από τον πυθμένα, ενώ το διαυγές διάλυμα παραλαμβάνεται από έναν αγωγό, ο οποίος είναι τοποθετημένος στο επάνω μέρος του τοιχώματος της συσκευής. Η καθίζηση μπορεί να επιταχυνθεί με την προσθήκη κατάλληλων κροκιδοτικών ουσιών, από τις οποίες συχνότερα χρησιμοποιούνται ο θειικός σίδηρος και το θειικό αργίλιο.
Η α. μπορεί να γίνει ακόμα και όταν το υγρό βρίσκεται σε κίνηση με επιβράδυνση της ροής· στη φύση συναντάται αυτό το είδος α. όταν το θολό νερό ενός ποταμού εκβάλλει σε μια λίμνη: ο ποταμός, όταν ελαττωθεί η ταχύτητα ροής του, αποθέτει στον πυθμένα όλες τις στερεές ουσίες που αιωρούνται και έτσι τα νερά του γίνονται διαυγή.
Προκειμένου η α. να πραγματοποιηθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν να αντικατασταθεί η δύναμη της βαρύτητας με τη φυγόκεντρο δύναμη. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή τη διαδικασία είναι η φυγόκεντρος και η υπερφυγόκεντρος, οι οποίες κατορθώνουν να διαχωρίσουν ακόμα και τα σωματίδια ενός κολλοειδούς διαλύματος.
Read 721 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.