Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 14:15

σαυροειδή

Written by
Rate this item
(0 votes)
σαυροειδή (sauria). Υπόταξη ερπετών της τάξης των λεπιδωτών. Στα σ. κατατάσσονται περισσότερα από 3.000 είδη, τα οποία αναφέρονται γενικά με την ονομασία σαύρες, αν και παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών, όπως είναι οι χαμαιλέοντες, τα ιγκουάνα, οι βάρανοι κ.ά.· ως γνήσιες σαύρες θεωρούνται τα είδη της οικογένειας των λασερτιδών ή σαυριδών (lacertidae). Οι διαστάσεις των σ. ποικίλλουν σημαντικά, από μερικά εκατοστά (π.χ. γκέκο) έως πάνω από 3,50 μ. (π.χ. δράκος του Κόμοντο). Το σώμα τους επενδύεται από κεράτινες φολίδες ποικίλων μορφών, οι οποίες συγκρατούνται ορισμένες φορές από οστέινες πλάκες. Τα σ. αλλάζουν περιοδικά τα περιβλήματά τους· το φαινόμενο αυτό ονομάζεται έκδυση και πραγματοποιείται κατά διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τα φίδια: στα περισσότερα είδη η κεράτινη επένδυση σπάζει και αποβάλλεται κατά τμήματα, αντί να βγει ολόκληρη από το σώμα, όπως γίνεται στα φίδια. Διακρίνονται, επίσης, από την παρουσία 4 άκρων –τα οποία σε ορισμένα είδη είναι δευτερογενώς υποπλασμένα ή απουσιάζουν–, έξω ακουστικών πόρων και κινητών βλεφάρων.
Τα σ. έχουν σχεδόν παγκόσμια εξάπλωση, αλλά τα περισσότερα είδη συναντώνται στις υποτροπικές και τροπικές περιοχές. Στην Ελλάδα, εκτός από 27 περίπου είδη σαυρών, ζει και ο χαμαιλέοντας του είδους Chamaeleo chamaeleon. Υπάρχουν εδαφόβια, δενδρόβια και ημιυδρόβια είδη. Τρέφονται κυρίως με έντομα και τρωκτικά, ενώ ορισμένα είδη είναι φυτοφάγα ή παμφάγα. Τα περισσότερα σ. αναπαράγονται με αβγά, αν και ορισμένα είναι ωοζωοτόκα. Τα σ. κατατάσσονται σε 29 οικογένειες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι οι σαυρίδες ή λασερτίδες (lacertidae), οι χαμαιλεονίδες (chamaeleonidae), οι γκεκονίδες (gekkonidae), οι ιγκουανίδες (iguanidae), οι αγαμίδες (agamidae), οι ελοδερματίδες (helodermatidae), οι βαρανίδες (varanidae) κ.ά. Βλ. λ. αγαμίδες· βάρανος· γκέκο· ελόδερμα· ιγκουάνα· σαύρα· χαμαιλέοντας. Τα ιγκουάνα είναι μεγάλα σαυροειδή ερπετά, τα οποία συναντώνται κυρίως στις θερμές περιοχές της Αμερικής. 

Read 713 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.