Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2012 01:51

πυρηνικά πρότυπα

Written by
Rate this item
(0 votes)
πυρηνικά πρότυπα (Πυρ. Φυσ.). Η προσπάθεια ερμηνείας των γνωστών φαινομένων ως προς τη συμπεριφορά των πυρήνων οδήγησε στη διατύπωση διαφόρων προτύπων, από τα οποία κανένα δεν είναι ικανό να εξηγήσει μόνο του όλα τα φαινόμενα (ορισμένα χαρακτηριστικά των πυρήνων περιγράφονται καλύτερα από κάποια πρότυπα, ενώ από κάποια άλλα όχι). Το πρότυπο της υγρής σταγόνας που πρότεινε το 1930 ο Τζορτζ Γκάμοου (βλ. λ.) υπέστη επεξεργασία από τον Νιλς Μπορ (1937), ο οποίος θεώρησε τον πυρήνα ως μια σταγόνα ασυμπίεστου ρευστού. Η θεωρία αυτού του προτύπου, την οποία διατύπωσαν κυρίως οι Μπορ και Γουίλερ, δίνει μια ικανοποιητική εξήγηση της διαδικασίας της πυρηνικής σχάσης, αλλά δεν εξηγεί άλλα πειραματικά δεδομένα. Από μια άποψη τελείως διαφορετική ξεκινά η διατύπωση του προτύπου των φλοιών (Γκέπερτ-Μάγερ, Γένσεν κ.ά., 1948), σύμφωνα με την οποία υφίσταται κάποια αναλογία στη διάταξη των νουκλεονίων προς τη διάταξη των ηλεκτρονίων του ατόμου. Κάθε νουκλεόνιο δρα υπό την επίδραση ενός δυναμικού που οφείλεται σε όλα τα υπόλοιπα. Έτσι προκύπτει μια φλοιώδης δομή ως προς τις ενεργειακές καταστάσεις των νουκλεονίων. Σε γενικές γραμμές, είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι τα νουκλεόνια που έχουν παρόμοιες στάθμες ενέργειας αποτελούν μια στιβάδα. Βρίσκουμε λοιπόν ότι ο πρώτος φλοιός συμπληρώνεται με 2 νουκλεόνια, ο δεύτερος με 8 κ.ο.κ. Αν παραδεχτούμε επίσης την υπόθεση ότι στους ανώτερους φλοιούς επιβάλλεται ένας διαχωρισμός των ενεργειακών καταστάσεων (υποφλοιοί), μπορούμε να βρούμε όλους τους μαγικούς αριθμούς εκεί όπου οι φλοιοί (οι οποίοι με την άποψη αυτή αποκτούν την ακριβή σημασία του αριθμού των νουκλεονίων που αντιστοιχούν στις κορεσμένες στιβάδες) είναι συμπληρωμένοι. Έτσι εξηγείται η ευστάθεια των ατομικών πυρήνων που παρουσιάζουν αριθμό νουκλεονίων ίσο με έναν μαγικό αριθμό.
Το πρότυπο των φλοιών επιτρέπει μια ικανοποιητική εξήγηση των περιοδικών ιδιοτήτων των ατομικών πυρήνων, αλλά δεν εξηγεί πλήρως άλλα πειραματικά δεδομένα.
Μια προσπάθεια σύνθεσης μεταξύ των διαφόρων π.π. συνίσταται από τα λεγόμενα συλλογικά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά ενώνουν τα πλεονεκτήματα του προτύπου της υγρής σταγόνας και των προτύπων των φλοιών, αλλά είναι πιθανότατα αναγκαία μια βαθύτερη γνώση των νουκλεονίων για να μπορέσουμε να σχηματίσουμε ένα πιστευτό πρότυπο του πυρήνα.
Read 374 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.