Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012 17:00

Ακαδημία Αθηνών

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ακαδημία Αθηνών. Το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας. Ιδρύθηκε το 1926 και στεγάστηκε στο νεοκλασικό κτίριο, που ήδη από τον 19ο αι. είχε ανεγερθεί για τον σκοπό αυτό με δαπάνες του εθνικού ευεργέτη Σίμωνα Σίνα. Σκοπός της Α.Α. είναι, κατά τον ιδρυτικό νόμο, «η καλλιέργεια και η προαγωγή των επιστημών, των καλών τεχνών και καθόλου [συνολικά] των ανθρωπίνων γνώσεων» και ειδικότερα «η έρευνα των προϊόντων της ελληνικής γης» και η μελέτη του εθνικού μας παρελθόντος. Τακτικά μέλη της Α.Α. εκλέγονται οι επιφανέστατοι Έλληνες επιστήμονες και καλλιτέχνες. Εκτός των τακτικών περιλαμβάνει και πρόσεδρα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα μέλη. Η Α.Α. έχει 65 έδρες και χωρίζεται σε τρία τμήματα, που ονομάζονται τάξεις: Α’ τάξη των θετικών επιστημών, στην οποία αντιπροσωπεύονται οι μαθηματικές, φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες καθώς και η ιατρική· Β’ τάξη των γραμμάτων και καλών τεχνών, την οποία αποτελούν οι ακαδημαϊκοί φιλόλογοι, λογοτέχνες, ιστορικοί, αρχαιολόγοι και καλλιτέχνες· και Γ’ τάξη των ηθικών και πολιτικών επιστημών, στην οποία εκπροσωπούνται η θεολογία, η φιλοσοφία, η νομική και οι πολιτικές επιστήμες. Η Α.Α. διοικείται από εννεαμελή Σύγκλητο, τα περισσότερα μέλη της οποίας αλλάζουν κάθε χρόνο. Οι δραστηριότητες της Α.Α. είναι ποικίλες: πραγματοποιεί δημόσιες συνεδρίες, που περιλαμβάνουν επιστημονικές ανακοινώσεις και συζητήσεις, προκηρύσσει διαγωνισμούς, απονέμει βραβεία, οργανώνει συνεδριάσεις, επιστημονικές αποστολές και ανασκαφές, και παρουσιάζει αξιόλογα δημοσιεύματα, όπως τα Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, που εκδίδονται κάθε χρόνο, και οι σειρές Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών και Μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας.
Μια από τις σπουδαιότερες πλευρές της δράσης της Α.Α. αποτελούν τα επιστημονικά κέντρα έρευνας, που ιδρύθηκαν και εποπτεύονται από την Α.Α. ή προσαρτήθηκαν σε αυτήν.
Read 204 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.