Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2012 03:17

μικροσωληνίσκοι

Written by
Rate this item
(0 votes)
μικροσωληνίσκοι (Βιολ.). Επιμήκεις, σωληνοειδείς σχηματισμοί των ζωικών και των φυτικών κυττάρων, ορατοί μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Η ανακάλυψή τους έγινε το 1936, ταυτόχρονα στα ζωικά και στα φυτικά κύτταρα. Αποτελούνται από 13 σειρές μορίων της πρωτεΐνης τουμπουλίνης, οι οποίες είναι κυκλικά διατεταγμένες, ώστε να σχηματίζουν έναν κοίλο σωλήνα, διαμέτρου 25 νανομέτρων. Ο ρόλος των μ. στο κύτταρο φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικός, εφόσον οι μ. έχουν διπλή λειτουργία, δομική και κινητική. Η δομική λειτουργία των μ. αφορά τη συμμετοχή τους στον κυτταροσκελετό. Έτσι, σε κύτταρα που δεν περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωμα, όπως είναι τα ζωικά, η σταθερότητα του σχήματός τους εξασφαλίζεται από τους κυτταροπλασματικούς μ.· στα φυτικά κύτταρα, που περιβάλλονται από το κυτταρικό τοίχωμα, οι μ. συμμετέχουν στον σχηματισμό του τοιχώματος, καθορίζοντας την κατεύθυνση πολυμερισμού των ινιδίων κυτταρίνης, και παίζοντας έτσι έναν σαφή μορφογενετικό ρόλο.
Η κινητική λειτουργία των μ. είναι πολλαπλή. Ένας σχηματισμός τους, βασικός για τον κύκλο ζωής των ευκαρυωτικών κυττάρων, είναι η μιτωτική άτρακτος, η οποία σχετίζεται με τον μηχανισμό διαχωρισμού των χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση. Τα ινίδια της μιτωτικής ατράκτου συγκροτούνται από πολλούς μ. το καθένα και μπορούν να είναι δύο ειδών: εκείνα που ξεκινούν από τον έναν πόλο και καταλήγουν στον άλλον πόλο της ατράκτου και εκείνα που ξεκινούν από τον ένα πόλο και καταλήγουν στα χρωμοσώματα. Κατά την ανάφαση της μίτωσης, τα ινίδια της ατράκτου έλκουν τις αδερφές χρωματίδες –από τις οποίες αποτελούνται τα χρωμοσώματα μετά τον διπλασιασμό τους– προς τους δύο πόλους του κυττάρου, ώστε αυτά να μοιραστούν στα δύο θυγατρικά κύτταρα. Εκτός από τη συμμετοχή τους στον διαχωρισμό των χρωμοσωμάτων κατά τη μίτωση, οι μ. συμμετέχουν στην κίνηση υλικών, όπως κυστιδίων ή οργανιδίων, μέσα στο ίδιο κύτταρο, ενώ είναι υπεύθυνοι και για την κίνηση των βλεφαρίδων και των μαστιγίων.
Οι μ. δεν οργανώνονται τυχαία μέσα στο κύτταρο, αλλά πολυμερίζονται γύρω από συγκεκριμένες θέσεις, που ονομάζονται κέντρα οργάνωσης των μ.· σε αυτά ανήκουν τα κεντρομερίδια των χρωμοσωμάτων, το κεντροσωμάτιο, το βασικό σωμάτιο κ.ά.
Read 1112 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.