Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 06:25

ίζημα

Written by
Rate this item
(0 votes)
ίζημα (Χημ.). Στην αναλυτική χημεία, ί. ονομάζεται η στερεή φάση που καθιζάνει από ένα διάλυμα με συμπύκνωση πέρα από το όριο κορεσμού, με προσθήκη ενός άλλου διαλύτη ή με τη δράση ενός ειδικού αντιδραστηρίου, το οποίο μπορεί να είναι υγρό, αέριο, στερεό ή διάλυμά τους.
Αν συμπυκνωθεί με εξάτμιση διάλυμα χλωριούχου νατρίου προκύπτει ένα κρυσταλλικό ί. Διαπιστώνεται επίσης καθίζηση του θειικού ασβεστίου, αν προστεθεί αλκοόλη σε υδατικό διάλυμα αυτού του άλατος. Αν στο ίδιο διάλυμα διοχετευθεί ρεύμα διοξειδίου του άνθρακα, προκύπτει ί. ανθρακικού ασβεστίου, ενώ σε διάλυμα νιτρικού αργύρου καθιζάνει χλωριούχος άργυρος, με την προσθήκη διαλύματος που περιέχει ιόντα χλωρίου.
Ανάλογα με τη μορφή και τις φυσικές τους ιδιότητες, τα ι. μπορεί να είναι κρυσταλλικά, άμορφα, κολλοειδή, έγχρωμα, λευκά, βαριά, ελαφριά, θυσανοειδή ή ογκώδη. Οι ιδιότητες αυτές είναι χαρακτηριστικές για κάθε ένωση και επιτρέπουν έτσι την ποιοτική αναγνώρισή της και μερικές φορές την ποσοτική αναλογία της. Αν το ί. που διαχωρίζεται από ένα διάλυμα είναι ποσοτικά πολύ λίγο και καθιζάνει με δυσκολία, το διάλυμα καλείται νεφελώδες.
Read 621 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.