Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 06:25

ιζηματογενή πετρώματα

Written by
Rate this item
(0 votes)
ιζηματογενή πετρώματα (Γεωλ.). Κατηγορία πετρωμάτων που σχηματίζονται από καθίζηση υλικών σε περιβάλλον ρευστό, από νερό και –σπανιότερα– από αέρια, στην επιφάνεια της ξηράς και στις λεκάνες θαλασσών ή ωκεανών. Η καθίζηση αυτή μπορεί να γίνει μηχανικά (με την επίδραση των δυνάμεων της βαρύτητας κλπ.), χημικά (από υδάτινα διαλύματα, όταν αυτά φτάνουν τη συγκέντρωση κορεσμού κλπ.) καθώς και από βιογενείς αιτίες. Ανάλογα με τον χαρακτήρα της καθίζησης, τα ι.π. διακρίνονται σε κλασικά, χημικά και ιθαγενή.
Τα κλαστικά ή θραυσματογενή πετρώματα σχηματίζονται από θραύσματα άλλων πετρωμάτων και διακρίνονται σε έκλυτα ή χαλαρά και συμπαγή. Τα έκλυτα πετρώματα προέρχονται από προϋπάρχοντα πετρώματα που καταστράφηκαν από το νερό, τον άνεμο ή τους παγετώνες (άμμοι, ψηφίδες, χαλίκια, κροκάλες κλπ.). Τα συμπαγή πετρώματα, όπως οι ψαμμίτες, οι σχιστόλιθοι, τα κροκαλοπαγή κλπ., προέρχονται από τη συγκόλληση των έκλυτων πετρωμάτων με κάποια ορυκτή συνδετική ύλη (για παράδειγμα, το τσιμέντο). Τα βιογενή πετρώματα σχηματίζονται από τη συσσώρευση και τη συγκόλληση λειψάνων ζωικών και φυτικών οργανισμών και την αποκρυστάλλωσή τους. Οι κύριες ομάδες είναι οι ασβεστόλιθοι, οι δολομίτες και τα καύσιμα πετρώματα, ενώ οι κοραλλιογενείς ασβεστόλιθοι σχηματίζονται από οργανισμούς που ζουν σε αποικίες.
Τα ι.π. σχηματίζουν στρώματα, φακούς και άλλα γεωλογικά στρώματα, τα οποία υπάρχουν στον φλοιό της Γης κάθετα, οριζόντια, πλάγια ή σε μορφή σύνθετων πτυχώσεων, ενώ τα περισσότερα από αυτά χαρακτηρίζονται από φυλλώδη δομή. Ο σχηματισμός (βλ. λ. ιζηματογένεση) και η κατανομή τους στην επιφάνεια της Γης καθορίζεται κυρίως από τις κλιματικές συνθήκες. Έτσι, στις περιοχές υγρού κλίματος σχηματίζονται αργιλούχα, σιδηρούχα ή μαγγανιούχα πετρώματα, στις ξηρές περιοχές δημιουργούνται δολομίτες, καλιούχα άλατα κ.ά., ενώ στις πολικές περιοχές συναντώνται διάφορα κλαστικά πετρώματα που προέρχονται από αποσάθρωση. Τα ι.π. αποτελούν περίπου το 10% της μάζας του γήινου φλοιού και καλύπτουν το 75% της επιφάνειας της Γης, ενώ η κύρια μάζα τους συγκεντρώνεται στις ηπείρους.
Read 689 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.