Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 06:24

ιχθυοτροφία

Written by
Rate this item
(0 votes)
ιχθυοτροφία (Οικον.-Οικολ.). Εκτροφή ψαριών η οποία αποσκοπεί είτε στην παραγωγή αλιευμάτων με προορισμό το εμπόριο, είτε στον εμπλουτισμό της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών υδάτων. Στην δεύτερη περίπτωση ο εμπλουτισμός πραγματοποιείται στη θάλασσα, σε λιμνοθάλασσες, σε διάφορες λίμνες ή ποτάμια με τη διασπορά γόνου (νεογέννητα ή νεαρά ψάρια) ή ενήλικων αναπαραγωγικών μορφών. Τα ψάρια αυτά προέρχονται από είδη που υπάρχουν ήδη μέσα στα νερά αυτά, αλλά βρίσκονται σε περιορισμένο αριθμό ή από είδη που εισάγονται για πρώτη φορά, επειδή κρίνεται χρήσιμη η ανάπτυξή τους στον συγκεκριμένο βιότοπο.
Οι ιχθυοκαλλιέργειες με εμπορικό σκοπό πραγματοποιούνται συνήθως σε ειδικά διαμορφωμένα τεχνητά ιχθυοτροφεία. Στην ι., που εφαρμοζόταν εμπειρικά ήδη από την εποχή των Ρωμαίων, άρχισαν να εισάγονται επιστημονικές μέθοδοι μόνο από το β’ μισό του 19ου αι., ως αποτέλεσμα της προόδου που σημείωσαν η ιχθυολογία και η γενετική. Στα επόμενα χρόνια, η ι. προόδευσε κυρίως χάρη στις μελέτες που αφορούσαν τη βιολογική ισορροπία του περιβάλλοντος. Η ι. ασχολείται σχεδόν με όλα τα ψάρια των γλυκών νερών, καθώς και με ορισμένα είδη της θάλασσας. Οι μέθοδοι γονιμοποίησης, επώασης των αβγών και εκτροφής και διασποράς του γόνου ποικίλλουν, ανάλογα με το είδος.
Τα ψάρια που εκτρέφονται κυρίως είναι οι κυπρίνοι και τα γλήνια (της οικογένειας των κυπρινιδών), οι πέστροφες, οι σολομοί και οι κορέγονοι (της οικογένειας των σαλμονιδών), τα χέλια και μερικά είδη κεφάλων. Οι κυπρίνοι εκτρέφονται σε φυσικά υδροστάσια, σε τεχνητές λεκάνες ή μέσα στους ορυζώνες. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική διαρρύθμιση των διαμερισμάτων του ορυζώνα, ώστε κατά το στάδιο της αποξήρανσης του αγρού για τη μεταφύτευση των νεαρών φυτών του ρυζιού, τα ψάρια να συγκεντρώνονται μέσα σε ειδικές λεκάνες. Οι τελευταίες αυτές διακρίνονται συνήθως σε λεκάνες αναπαραγωγής, λεκάνες για τη συντήρηση ψαριών ηλικίας ενός και δύο ετών και λεκάνες διατήρησης αναπαραγωγέων.
Οι πέστροφες, λόγω των βιολογικών τους απαιτήσεων, εκτρέφονται σε νερά πλούσια σε οξυγόνο και με θερμοκρασία 13-15°C. Η γονιμοποίησή τους γίνεται τεχνητά, συνήθως εν ξηρώ, για να εξασφαλιστεί η γονιμοποίηση περισσότερων αβγών. Τα χέλια και οι κέφαλοι εκτρέφονται συνήθως σε λιμνοθάλασσες, όπου έχουν κατασκευαστεί ειδικές ιχθυοπαγίδες (διβάρια) για τη σύλληψη των ψαριών. Η αναπαραγωγή των τελευταίων γίνεται στη θάλασσα, όπου κατά κανόνα μεταναστεύουν την περίοδο της αναπαραγωγικής ωρίμανσής τους όσα ξέφυγαν τη σύλληψη από τα διβάρια ή τους ψαράδες. Αντίθετα, τα νεαρά ψάρια μπαίνουν σε πυκνές ομάδες στις λιμνοθάλασσες για να τραφούν στους βυθούς τους και παραμένουν εκεί κλεισμένα, ώσπου να ενηλικιωθούν.
Η ι. απαιτεί ειδικά μέσα για την κατάλληλη διατροφή των ψαριών και για τη δημιουργία του ιδανικού περιβάλλοντος της εκτροφής τους (π.χ. λίπανση των κυπρινοτροφείων). Απαιτεί επίσης την κατασκευή ορισμένων έργων ή διευθετήσεις τέτοιες ώστε να διευκολύνονται οι μετακινήσεις των ψαριών· χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, σκάλες ανόδου, που επιτρέπουν στους σαλμονίδες να υπερπηδούν χωρίς μεγάλη δυσκολία τις υδατοπτώσεις και τους χείμαρρους, για να διευκολυνθεί η μετανάστευσή τους στα γλυκά νερά και τα πλούσια σε οξυγόνο ορεινά ποτάμια και ρυάκια. Στα ιχθυοτροφεία διατηρούν σε χωριστές δεξαμενές τα ψάρια των διαφόρων ηλικιών, ώστε να αποφεύγεται ο κανιβαλισμός που εκδηλώνουν συχνά ορισμένα είδη –για παράδειγμα η πέστροφα– ή ακόμα η αποκλειστική κατανάλωση από τα μεγαλύτερα ψάρια της χορηγούμενης τροφή ς, σε βάρος της ανάπτυξης των μικρότερων.
Σήμερα, λειτουργεί στην Ελλάδα ένας σημαντικός αριθμός υπερσύγχρονων ιχθυοτροφικών μονάδων, στις οποίες διεκπεραιώνονται όλα τα απαραίτητα στάδια, μέχρι να καταλήξουν τα ψάρια στην αγορά. Η τσιπούρα και το λαβράκι είναι δύο είδη ψαριών που απασχολούν κατά κύριο λόγο την παραγωγή αυτών των μονάδων στο θαλασσινό νερό, ενώ η πέστροφα και ο σολομός αφορούν την ι. σε λίμνες και ποτάμια, αντίστοιχα. Οι συνθήκες που επικρατούν, από την εκκόλαψη των αβγών μέχρι την τελική πάχυνση του προϊόντος, ελέγχονται αυστηρά με βάση τις επιστημονικές εξελίξεις.
Read 488 times

More in this category: « ιχθυοσαύρια ιχώρ »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.