Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 06:15

Ιωάννης

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ιωάννης. Όνομα επτά πατριαρχών Αντιοχείας.

1. Ιωάννης Α’ (; – 443). Πατριάρχης Αντιοχείας (427-443). Την περίοδο της πατριαρχίας του πραγματοποιήθηκε στην Έφεσο η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος εναντίον του αιρετικού Νεστόριου. Όμως, ο Ι. Α’ έφτασε στην Έφεσο όταν η απόφαση για την καθαίρεση του Νεστόριου είχε πλέον ληφθεί. Το γεγονός ότι μια τόσο σοβαρή απόφαση ελήφθη ενώ αυτός απουσίαζε, προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και την οργή του. Αφού διαφώνησε με τον Κύριλλο της Αλεξανδρείας, αποχώρησε από τη σύνοδο χωρίς να αναγνωρίσει τις αποφάσεις της. Αργότερα, και με τη μεσολάβηση του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδόσιου Β’, συμφιλιώθηκε με τον Κύριλλο και επικύρωσε τα πρακτικά της συνόδου.

2. Ιωάννης Β’ (Κωδωνάτος, ; – 497). Πατριάρχης Αντιοχείας (475-477 και 495-497). Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και υποστήριζε τους μονοφυσίτες, γι’ αυτό καθαιρέθηκε κατά το πρώτο διάστημα της πατριαρχίας του.

3. Ιωάννης Γ’ (Πολίτης, ; – 1021). Πατριάρχης Αντιοχείας (996-1021). Το σπουδαιότερο γεγονός κατά την περίοδο της πατριαρχίας του ήταν η ανοικοδόμηση του ναού του Αγίου Κασσιανού στην Αντιόχεια κατά το πρότυπο της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης.

4. Ιωάννης Δ’ (; – 1057). Πατριάρχης Αντιοχείας (1056-57). Κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του δεν σημειώθηκε κανένα αξιόλογο γεγονός. Το όνομά του αναφερόταν στον Βίο του αγίου Γεωργίου του Αγιορείτη.

5. Ιωάννης Ε’ (Οξείτης, ; – 1110). Πατριάρχης Αντιοχείας (1089-1110). Αρχικά διετέλεσε χαρτοφύλακας της Μεγάλης Εκκλησίας. Ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο με υπόδειξη του αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Μετά την κατάληψη της Αντιόχειας από τους Σταυροφόρους (1098) παραιτήθηκε και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έζησε έως τον θάνατό του. Έγραψε πολλά έργα, από τα οποία ξεχωρίζουν ο Λόγος προς τον βασιλέα και η Συμβουλή προς βασιλείς, όπου γίνεται αναφορά στη δήμευση από τον αυτοκράτορα αγαθών που ανήκαν στην Εκκλησία. Έγραψε επίσης τα έργα Απολογία περί φυγής, Ασκητικά και Λόγος περί νηστείας.

6. Ιωάννης ΣΤ’ (Απλουχέρης, ; – 1134). Πατριάρχης Αντιοχείας (1106-34). Ανήκε στον κλήρο της Κωνσταντινούπολης. Όταν εξελέγη πατριάρχης Αντιοχείας, δεν μπόρεσε να εγκατασταθεί στην έδρα του, επειδή η πόλη είχε καταληφθεί από τους Φράγκους· γι’ αυτό ασκούσε τα καθήκοντά του από την Κωνσταντινούπολη.

7. Ιωάννης Ζ’ (; – 1161). Πατριάρχης Αντιοχείας (1157-61). Ήταν μοναχός στη μονή του Αρχάγγελου Μιχαήλ, στο μικρό νησί Οξεία της Προποντίδας, όπου διακρίθηκε για την ευσέβεια και τις πνευματικές αρετές του. Ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο με υπόδειξη του αυτοκράτορα Μανουήλ Κομνηνού και διοίκησε την Εκκλησία της Αντιόχειας με υποδειγματικό τρόπο.
Read 353 times

More in this category: « Ιωάννης Ιωάννης »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.