Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 05:38

Ίντερνετ

Written by
Rate this item
(0 votes)
Ίντερνετ (Internet). Παγκόσμιο δίκτυο συνδεδεμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών· στην ελληνική βιβλιογραφία απαντά και με τον ελληνικό όρο Διαδίκτυο ή, απλώς, Δίκτυο. 
Το Ί. ενώνει υπολογιστές και δίκτυα που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, νοσοκομεία, κρατικούς οργανισμούς, ερευνητικά ινστιτούτα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλους οργανισμούς, σε ένα μεγάλο παγκόσμιο δίκτυο. Με αυτή την έννοια, το Ί. είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο πληροφοριών. Η πρόσβαση σε αυτές επιτυγχάνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, εφοδιασμένων με τα κατάλληλα προγράμματα. Οι συνδέσεις μπορούν να γίνουν με τη χρήση του απλού τηλεφωνικού δικτύου, με επίγειες ή δορυφορικές συνδέσεις. Το μέγεθος του δικτύου δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί επακριβώς, γιατί καθημερινά προστίθενται νέοι υπολογιστές και δίκτυα, με αποτέλεσμα οι ηλεκτρονικές λεωφόροι των πληροφοριών συνεχώς να διευρύνονται. Το Ί. ενώνει εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη· μέσα σε λίγα χρόνια έχει εισαγάγει εντελώς καινούργιες ιδέες σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Το Ί. προέκυψε από ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (Advanced Research Projects Agency Network, συντομ. ARPANET) το 1969. Το ARPANET παρείχε συνδέσεις μεταξύ ερευνητών και απομακρυσμένων υπολογιστικών κέντρων. Το 1983 το στρατιωτικό τμήμα του ARPANET αποσπάστηκε και ονομάστηκε MILNET (Military Network). Το ΑRΡΑΝΕΤ διαλύθηκε επίσημα το 1990, ενώ ο διάδοχός του, το Ί., συνεχίζει να επεκτείνεται.
Πολλοί χρήστες του Ί. είναι συνδεδεμένοι μέσω εμπορικών επιχειρήσεων (Internet providers), οργανισμών ή πανεπιστημίων. Για να επιτευχθεί η σύνδεση πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα μόντεμ και μια απλή τηλεφωνική γραμμή (ή μισθωμένη γραμμή σε περίπτωση μόνιμης σύνδεσης). Ανεξαρτήτως του χώρου όπου βρίσκεται κάποιος (εργασία, πανεπιστήμιο, σχολείο, σπίτι), έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια αχανή έκταση πληροφοριών. Κάθε υπολογιστής στο Ί. έχει μία συγκεκριμένη ονομασία και μία καθορισμένη αριθμητική διεύθυνση. Η ονομασία απλουστεύει την πρόσβαση πληροφοριών, ενώ η αριθμητική διεύθυνση χρησιμοποιείται από τον επικοινωνιακό εξοπλισμό και τους υπολογιστές. Το Ί. παρέχει αρκετές υπηρεσίες για την πρόσβαση στις πληροφορίες αλλά και για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών, οι κυριότερες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω. 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Electronic Mail, συντομ. e-mail). Ένας χρήστης του Ί. μπορεί να στείλει μηνύματα σε οποιονδήποτε άλλο χρήστη αλλά και να λάβει. Τα μηνύματα αυτά δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο προσωπικά, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε αποθηκεύεται σε αρχείο κειμένου (text file). Υπάρχει δυνατότητα για κωδικοποίηση και άλλων μορφών αρχείων (binary files, προγράμματα, γραφικά, φωτογραφίες), τα οποία μπορούν να αποσταλούν ή να παραληφθούν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (βλ. λ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web, συντομ. Web). Το Web είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει και να εμφανίσει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, μία άλλη δυνατότητα του Web είναι η σύνδεση των πληροφοριών με άλλες πληροφορίες (τεχνική hypertext). Για παράδειγμα, όταν ο χρήστης διαβάζει στην οθόνη του υπολογιστή ένα θέμα, υπάρχουν μερικές λέξεις ή φράσεις που εμφανίζονται με ειδικό τρόπο (διαφορετικό χρώμα, υπογράμμιση, διαφορετική οικογένεια γραμμάτων κλπ.). Αν ο χρήστης τις επιλέξει, οδηγούν σε άλλον υπολογιστή μέσα στο Ί., όπου υπάρχει η σχετική πληροφορία (βλ. λ. Παγκόσμιος Ιστός). 
Usenet. Η λέξη Usenet προέρχεται από τον συγκερασμό των λέξεων User’s Network (Δίκτυο Χρήστη) και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους ο κόσμος χρησιμοποιεί το Ί. Το Usenet αποτελείται από ομάδες συζητητών, που ανταλλάσσουν άρθρα και απόψεις για συγκεκριμένα θέματα, ανάλογα με την ομάδα στην οποία ανήκουν. 
Anonymous File Transfer Protocol (Anonymous FTP). Είναι πρωτόκολλο για τη μεταφορά αρχείων. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την αντιγραφή αρχείων από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή σε άλλον. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες υπηρεσίες του Ί. και επιτρέπει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε τύπο αρχείου, που έχει αποθηκευτεί κάπου, σε κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς και επιχειρήσεις να διαθέτουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο κοινό. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί κάποιος να έχει στον υπολογιστή του προγράμματα, ηλεκτρονικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια κλπ. 
Archie Servers. Πρόκειται για ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές που έχουν εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία της Γης και αποστολή τους είναι να βοηθούν τον χρήστη στην εξεύρεση της πληροφορίας που τον ενδιαφέρει.
Άλλες υπηρεσίες του Ί. είναι οι Gopher, Remote Login, Finger Service, Talk Facility, Internet Relay Chat, Wais, Internet BBS κ.ά., οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη και φιλικότερη χρήση του δικτύου.Το World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός), που χάριν συντομίας αναφέρεται Web, είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να αναζητήσει και να εμφανίσει στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή του τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν· στη φωτογραφία, ιστοσελίδα στο Ίντερνετ.
Read 360 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.