Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012 16:10

φυτογεωγραφία

Written by
Rate this item
(0 votes)
φυτογεωγραφία (Βοτ.-Γεωγρ.). Επιστημονικός κλάδος της βιογεωγραφίας, ο οποίος μελετά την κατανομή των φυτικών ειδών πάνω στη Γη καθώς και τα αίτια που την προκάλεσαν· ονομάζεται και γεωβοτανική. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποσκοπεί στον καθορισμό της περιοχής εξάπλωσης ενός συγκεκριμένου είδους ή στον προσδιορισμό των ειδών (χλωρίδα) και της βλάστησης που εμφανίζονται σε μια δεδομένη περιοχή. Οι παράγοντες που καθορίζουν την κατανομή των ειδών στη χέρσο είναι πολυάριθμοι. Σχετίζονται με τη γεωλογική ιστορία της Γης (π.χ. σχηματισμός ηπείρων), τη μορφολογία και τη χημική σύσταση του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες, την εξελικτική ιστορία των οργανισμών (π.χ. ειδογένεση, εξαφανίσεις) κ.ά. Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση ενός είδους διαδραματίζουν επίσης οι ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις του, η αλληλεπίδρασή του με άλλα είδη οργανισμών, η ικανότητα διασποράς των αναπαραγωγικών του δομών (σπέρματα ή σπόρια) κ.ά. Η φ. συνεργάζεται με άλλες επιστήμες, όπως η φυσική γεωγραφία, η γεωλογία, η παλαιοντολογία, η εξέλιξη, η οικολογία κ.ά. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της μοριακής βιολογίας έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να ελέγξουν πολλές θεωρίες σχετικά με την προέλευση και την εξάπλωση των ειδών, επιτρέποντας τον καθορισμό του βαθμού συγγένειας μεταξύ διαφόρων οργανισμών.
Read 730 times

More in this category: « Φυτίβιανη Φυτόκο »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.