Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012 16:08

φυλογένεση

Written by
Rate this item
(0 votes)
φυλογένεση (Βιολ.). Η εξελικτική ιστορία ενός είδους ή μιας ομάδας οργανισμών. Η φ. αναφέρεται στις διαδικασίες εκείνες οι οποίες καθόρισαν την εμφάνιση διαφόρων νέων ειδών οργανισμών με τη διαφοροποίησή τους από τους προγονικούς και τους συγγενικούς τους οργανισμούς. Σε αντίθεση με την οντογένεση, η οποία μελετά τις αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό, από τη γονιμοποίηση του ωαρίου μέχρι το τέλος της ζωής του, η φ. μελετά τις αλλαγές που συμβαίνουν σε επίπεδο πληθυσμού ειδών οργανισμών. Πιο απλά, η φ. των ειδών περιλαμβάνει μια σειρά από διαδοχικές διχοτομήσεις, όπου από ένα πατρικό είδος δημιουργούνται δύο θυγατρικά. Η διαδικασία αυτή απεικονίζεται σχηματικά με τη δημιουργία κλαδογραμμάτων, τα οποία ονομάζονται φυλογενετικά δέντρα. Στα κλαδογράμματα αυτά οι συγγενικές ομάδες ενώνονται μεταξύ τους με γραμμές· κάθε κομβικό σημείο του κλαδογράμματος αντιστοιχεί στον πιο κοινό πρόγονο των συγγενικών ομάδων, ενώ το μήκος των γραμμών είναι ενδεικτικό της χρονικής απόστασης από αυτόν. Υπάρχουν, ωστόσο, διάφορα πρότυπα ειδογένεσης, τα οποία δίνουν διαφορετικούς τύπους φυλογενετικών δέντρων.
Η επιστήμη που εξετάζει τη φ. των οργανισμών ονομάζεται φυλογενετική. Αντικείμενο της επιστήμης αυτής είναι η μελέτη των εξελικτικών σχέσεων μεταξύ των διαφόρων ομάδων οργανισμών, τόσο αυτών που έχουν εκλείψει όσο και των αρτίγονων, καθώς και η ταξινόμησή τους σε ομάδες ανάλογα με την εξελικτική τους συγγένεια. Οι κυριότερες πηγές της φυλογενετικής είναι η παλαιοντολογία, η συγκριτική ανατομία και πιο πρόσφατα η μοριακή βιολογία, ενώ πολύ σημαντική στην εξαγωγή συμπερασμάτων είναι η εφαρμογή των νόμων της στατιστικής.
Read 3322 times

More in this category: « Φύλλο φυμάτιο »

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.