Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012 16:02

φωσφορισμός

Written by
Rate this item
(0 votes)
φωσφορισμός (Φυσ.). Το φαινόμενο της εκπομπής φωτεινής ακτινοβολίας από ουσίες ή σώματα που έχουν εκτεθεί σε ακτινοβολία, ακόμα μετά την παύση της έκθεσής τους. Η προσπίπτουσα ακτινοβολία προκαλεί στα άτομα και στα μόρια της ουσίας μια κατάσταση διέγερσης, η οποία ακολουθείται από μια (επόμενη) κατάσταση αποδιέγερσης με εκπομπή φωτός.
Η χρονική διάρκεια της αποδιέγερσης είναι, κατά μέσο όρο, ελάχιστη για τις φθορίζουσες ουσίες, ενώ, αντίθετα, είναι αρκετά μεγάλη για τις φωσφορίζουσες. Ο φ. εξαρτάται σημαντικά από τη θερμοκρασία, η οποία επηρεάζει την ένταση και τη διάρκεια της φωτοβολίας (αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στον φθορισμό). Σε χαμηλές θερμοκρασίες, η φωτοβολία παρουσιάζει μικρή ένταση και μεγάλη διάρκεια. Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, το φως που εκπέμπεται γίνεται εντονότερο και βραχύτερης διάρκειας, ώσπου να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας στιγμιαίας λάμψης. Τυπικό παράδειγμα φωσφορίζουσας ουσίας είναι το φωσφορούχο ασβέστιο, που εκπέμπει υποπράσινο φως, όταν εκτεθεί στο φως της ημέρας. Αν και το φαινόμενο του φ. πήρε την ονομασία του από τον φωσφόρο, το στοιχείο αυτό δεν είναι στην πραγματικότητα μια φωσφορίζουσα ουσία, γιατί η φωτεινότητά του προέρχεται από χημικές διαδικασίες.
Read 1606 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.