Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012 16:02

φωνόνιο

Written by
Rate this item
(0 votes)
φωνόνιο (Φυσ.). Φυσική οντότητα που περιγράφει την ενέργεια των σωματίων των ελαστικών κυμάτων που ταλαντώνονται σε έναν κρύσταλλο· εισήχθη κατ’ αντιστοιχία με την ελάχιστη ποσότητα ενέργειας των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η οποία μπορεί να πάρει μέρος στις φυσικές διαδικασίες (κβάντο ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας ή φωτόνιο). Με βάση το μοντέλο του Πέτερ Ντεμπάι, τα άτομα ενός κρυστάλλου ταλαντώνονται όχι με μια κοινή συχνότητα, αλλά με τις συχνότητες ενός συνόλου ανεξάρτητων τρόπων κίνησης που καλούνται κανονικοί τρόποι ταλάντωσης (του συγκεκριμένου κρυστάλλου). Ο κάθε ένας τρόπος μπορεί να ανταλλάσσει καθορισμένα (κβαντισμένα) ποσά ενέργειας με τους υπόλοιπους. Το κβάντο αυτής της ενέργειας καλείται φ. Το φ. (από την ελληνική λέξη φωνή) είναι το ανάλογο του φωτονίου των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και, όπως το τελευταίο, μπορεί να περιγραφεί με τους όρους πακέτο κυμάτων ή σωμάτιο μηδενικής μάζας και ενέργειας hv (h η σταθερά του Πλανκ και ν η συχνότητα του κύματος). Η εισαγωγή του σωματίου αυτού αποδείχτηκε χρήσιμη κυρίως στη θεωρία της θερμικής αγωγιμότητας και σε άλλα πεδία της φυσικής στερεάς κατάστασης. Πάντως, ο όρος σωμάτιο είναι στην πραγματικότητα ακατάλληλος για το φ.· είναι ορθότερο να χρησιμοποιείται ο όρος ψευδοσωμάτιο (quasi-particle), καθώς αυτό δεν έχει φυσική ορμή.
Read 798 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.